ცვლილებები ლარის (GEL) ანგარიშზე 


ცვლილებებით, რომელიც ძალაში 8 აგვისტოდან შევიდა:


ცვლილება მხოლოდ ტექნიკური შინაარსისაა და ჩვენი სერვისებით სარგებლობას ძველებურად შეძლებ.

nGEL Coinmania-ს ეთერიუმის ბლოკჩეინზე შექმნილი სტაბილური, ლარის ეკვივალენტი, ERC20 კრიპტოვალუტაა. nGEL-ის გამყარებულია ბანკში ფიზიკურად შენახული ეროვნული ვალუტით, რაც მის სტაბილურობას განაპირობებს.  1 GEL = 1 nGEL


გადარიცხვა:

nGEL-ის გადარიცხვა ბანკში: გადაიცვლება კურსით 1 GEL = 1 nGEL და ბანკში ავტომატურად ლარი გადაირიცხება.

nGEL-ის გადარიცხვა ექსპრეს გადარიცხვით: Coinmania-ს მომხმარებლებს შორის გადარიცხვა საკომისიოს გარეშე ხორციელდება.


შემოტანა:

nGEL-ის ბალანსის შევსება ბანკიდან: ლარი ავტომატურად კონვერტირდება და შენს ბალანსზე ლარის იდენტური ოდენობის nGEL აისახება.

კრიპტოვალუტის ყიდვა/გაყიდვა:

კრიპტოვალუტის ყიდვა: nGEL-ით

კრიპტოვალუტის გაყიდვა: nGEL-ითაღნიშნული ცვლილებები განპირობებულია დარგში რეგულაციების შემოღებით.

nGEL-ის ტექნიკური მახასიათებლები

nGEL-ის ემისია:


nGEL-ის პირველი ემისია – 1 მილიარდი nGEL-ის ოდენობით – მოხდა 2021 წლის 23 მარტს.